Giao hàng toàn quốc. MIễn phí vận chuyển khi mua từ 2 nón
 • 1/ Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

  • Nón kết Sài Gòn không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.
  • Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ.
  • Khi quý khách đăng ký tài khoản Nón Kết Sài Gon, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

   • Họ và Tên
   • Giới tính
   • Địa chỉ
   • Địa chỉ Email
   • Số điện thoại
  • Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

   • Giao hàng
   • Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng
   • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm
   • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách
   • Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng.
 • 2/ Phạm vi sử dụng thông tin

  • Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được chúng tôi sử dụng trong nội bộ.
  • Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.
 • 3/ Thời gian lưu trữ thông tin

  • Đối với thông tin cá nhân chúng tôi chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu.
 • 4/ Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

  • Tại Nón Kết Sài Gòn, sự riêng tư của khách truy cập của chúng tôi là cực kỳ quan trọng.
  • Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà quý khách đã mua tại Nón Kết Sài Gòn.
  • Trong một vài trường hợp đặc biệt, Nón Kết Sài Gòn có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật.
  • Nón Kết Sài Gòn cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

Nếu quý khách tin rằng bảo mật của quý khách bị Nón Kết Sài Gòn xâm phạm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải quyết vấn đề.